Основни подаци о административном поступку

Назив административног поступка
Надлежни орган/организација
Релевантни пропис
Doing Business област
Име и презиме особе која је сачинила извештај
Датум и време

26.09.2022. - 15:45


Детаљни подаци

Подаци о административном поступку на основу пописа
Тип субјекта
Делатност

Није изабрана делатност

Сатница
Ниво власти
Врста поступка
Учесталост поступка
Ручни унос података
Опис захтеваних админ. активности привредних субјеката
Квалификација
Коригована сатница

Потребно време - поједностављење (минути)
Потребно време (минути)
Учесталост на годишњем нивоу - поједностављење
Учесталост на годињем нивоу
Број регулисаних субјеката - поједностављење
Број регулисаних субјеката
Додатни трошкови
Поједностављење
Постојеће стање
Укупан број административних поступака
Након поједностављивања
Постојеће стање
Трошкови
Трошкови опреме (на годишњем нивоу) - поједностављење
Трошкови опреме (на годишњем нивоу)
Трошкови ангажовања трећих лица (на годишњем нивоу) - поједностављење
Трошкови ангажовања трећих лица (на годишњем нивоу)
Обрачун
Цена административне активности - поједностављење

Цена административне активности - постојеће стање

Укупни административни трошкови - постојеће стање

Уштеде/Повећани трошкови

Business As Usual Costs (% of AC)
Административно оптерећење

Обрачун трошкова потенцијалних уштеда
Потенцијалне уштеде
- Од тога понављајуће

Неке делатности нису прорачунате

Укупни понављајући трошкови

Неке делатности нису прорачунате

Укупни једнократни трошкови

Неке делатности нису прорачунате

Укупни административни трошкови

Неке делатности нису прорачунате

Административно оптерећење

За неке делатности није израчунато оптерећење


Извештај о административним трошковима
1. Назив административног поступка

2. Надлежни орган/организација

3. Релевантни пропис

4. Име и презиме особе која је сачинила извештај

Р.Б.
Тип субјекта
Потенцијалне уштеде
Укупни понављајући трошкови на годишњем нивоу
Укупни административни трошкови
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Укупно

Коментар:

Датум

Потпис