ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ НЕЕФИКАСНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА

ПОДНЕСИ ИНИЦИЈАТИВУ ЗА ИЗМЕНУ НЕЕФИКАСНИХ ПРОПИСА

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ/ИЗРАДУ ДОКУМЕНТА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

ИНИЦИЈАТИВА ЗА УЧЕШЋЕ У РАДНОЈ ГРУПИ ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

ПОДНОСИЛАЦ ИНИЦИЈАТИВЕ

АДРЕСА

Е-МЕЈЛ *

НАЗИВ И ШИФРА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА

ПРОПИС КОЈИ СЕ МЕЊА

ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА *

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ *

ДОДАЈ ПРИЛОГ ( .DOC, .DOCX, .PDF )

ИНИЦИЈАТИВЕ

ШИФРА НАЗИВ И ШИФРА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА пропис који се мења статус ИНИЦИЈАТИВЕ